Giấy Decal Tommy khổ A5 (có nhiều mã từ No.99 đến No.124)

11,00012,000

Tổng Đơn Trên 500K FREE SHIP

Xóa

Hỗ trợ online

CHI NHÁNH VPP AIO

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

LIÊN HỆ NHÂN VIÊN ĐẶT HÀNG

Đã được bo thành những kích thước nhỏ, chỉ cần bóc ra dán

Giấy màu trắng, xé rách, bề mặt nhám, hơi bóng.

Mặt sau có phủ keo để dán

Sử dụng tốt cho mực in phun cho chất lượng bản in đẹp, độ bám cao …

Là loại giấy decal phổ biến nhất trên thị trường hiện nay, ứng dụng rộng rãi

+ Giấy dán nhãn Tommy 99: Kích thước 7x31mm, 96 miếng nhỏ/tờ

+ Giấy dán nhãn Tommy 100: Kích thước 37x96mm, 8 miếng nhỏ

+ Giấy dán nhãn Tommy 101:Kích thước 50 x 96mm, 6 miếng nhỏ

+ Giấy dán nhãn Tommy 102: Kích thước 52x47mm, 12 miếng nhỏ

+ Giấy dán nhãn Tommy 103: Kích thước 36x62mm, 12 miếng nhỏ

+ Giấy dán nhãn Tommy 104: Kích thước 25x78mm, 14 miếng nhỏ

+ Giấy dán nhãn Tommy 105: Kích thước 25x37mm,30 miếng nhỏ

+ Giấy dán nhãn Tommy 106: Kích thước 25x25mm, 42 miếng nhỏ

+ Giấy dán nhãn Tomy 107: Kích thước 17x50mm, 30 miếng nhỏ,

+ Giấy dán nhãn Tomy 108: Kích thước 19x36mm, 40 miếng nhỏ

+ Giấy dán nhãn Tomy 109: Kích thước 12x37mm, 55 miếng nhỏ

+ Giấy dán nhãn Tomy 110: Kích thước 16x22mm, 72 miếng nhỏ

+ Giấy dán nhãn Tommy 112: Kích thước 8 x 20mm, 144 miếng nhỏ

+Giấy dán nhãn Tommy 113 : Kíh thước 10 x 18 mm , 128 miếng nhỏ

+ Giấy dán nhãn Tommy 114: Đường kính 11mm,192 miếng tròn nhỏ

+ Giấy dán nhãn Tommy 115: Đường kính 14mm, 120 miếng tròn nhỏ

+ Giấy dán nhãn Tommy 116: Đường kính 18mm, 80 miếng tròn nhỏ

+ Giấy dán nhãn Tommy 117: Đường kính 23mm, 48 miếng tròn nhỏ

+ Giấy dán nhãn Tommy 118: Đường kính 30mm, 30 miếng tròn nhỏ

+ Giấy dán nhãn Tommy 119: Kích thước 92x157mm, 2 miếng nhỏ

+ Giấy dán nhãn Tommy 120: Kích thước 81x121mm, 2 miếng nhỏ

+ Giấy dán nhãn Tommy 121: Kích thước 36x77mm, 10 miếng nhỏ

+ Giấy dán nhãn Tommy 122: Kích thước 17x85mm, 16 miếng nhỏ

+ Giấy dán nhãn Tommy 123: Kích thước 10x29mm, 60 miếng nhỏ

+ Giấy dán nhãn Tommy 124: Kích thước 38x52mm, 15 miếng nhỏ

Kích thước

No.100 – 37 x 96 mm, No.101 – 50 x 96 mm, No.102 – 52 x 47 mm, No.103 – 36 x 62 mm, No.104 – 25 x 78 mm, No.105 – 25 x 37 mm, No.106 – 25 x 25 mm, No.107 – 17 x 50 mm, No.108 – 19 x 36 mm, No.109 – 12 x 37 mm, No.110 – 16 x 22 mm, No.111 – 14 x 21 mm, No.112 – 8 x 20 mm, No.113 – 10 x 18 mm, No.114 – đường kính 11 mm, No.115 – đường kính 14 mm, No.116 – đường kính 18 mm, No.117 – đường kính 23 mm, No.118 – đường kính 30 mm, No.119 – 92 x 157 mm, No.120 – 81 x 121 mm, No.121 – 36 x 77 mm, No.122 – 17 x 85 mm, No.123 – 10 x 29 mm, No.124 – 38 x 52 mm, No.99 – 7 x 31 mm

Shopping cart
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
0